home / blog / podcasts / videos / notes / photos / about / more

Silesian folk songs

With example melody

Posted by Jeena

Here is a selection of silesian folk songs we couldn't find on the Internet:

Jak jo żech sie urodził

Jak jo żech sie urodził
na ten ubogi świat
na drugi dzień żech chodził
żur z kartoflami jod

Jak łoiciec mit der matka
pijondze chowali
a my tam za młodzioków
ta kasa wiedzieli

A jak sie dowiedzieli
był z nami marny los
bo nóm tak łophuśtali
pieronie, kaś tam wlos

Pijonszki

Jak mom pijonszki
to jada do Wieliczki
a jak jich nie mom
to palcem do solniczki

Jak mom pijonszki
to jada Strassenbahnom
a jak jich nie mom
to wala piechty za niom

Jak mom pijonszki
to ida do golaca
a jak jich nie mom
kolega szczidze glaca

Jak mom pijonszki
to se kupia fajka
a jak jich nie mom
to sie trzimia za jajka

Have you written a response? Let me know the URL:

There's also indie comments (webmentions) support.