home / blog / podcasts / videos / notes / photos / about / more
,

I have to say that I kind of like the programming language Go. In only 333 lines of code I was able to reimplement those parts of the Subsonic API which I needed so it would work with the Clementine client. Sure it is spagetti code yet but I'm positivelly suprised! https://github.com/jeena/sonicmonkey

6 Replies

,

För o kunna få socialhjälp i danmark får du inte äga saker för över 10.000kr. Det är oxå en siffra i förslaget som dom ska diskutera i slutet av månaden. Att helt likställa det med socialbidrag.

,

Sure, fast bara för att det fins värre saker som händer någon annanstans betyder det inte att det är ok att göra dåliga saker på plats heller.

,

Det är en sån liten kompromiss, som inte går emot några konventioner. Fundera på vad sveriges tillfälliga upphållstillstånd innebär i praktiken. Tre år innan du vet om du kan få stanna, tre år innan dina barn kan få komma efter och träffa sin pappa. Då måste man ta den livsfarliga resan över medelhavet med sina barn, eller vänta 4-5 år innan man får träffa sina barn igen. Det ingår i deklarationen om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen rätten till familjeliv. Där har du riktiga övergrepp.

Johan Thelin Götz Bürkle Mikael Söderberg

Have you written a response? Let me know the URL:

There's also indie comments (webmentions) support.