home / blog / podcasts / videos / notes / photos / about / more
,

It's funny because it's in Indian English by a guru http://youtu.be/v9Gx0Hjv3-Q it's about the word "fuck"

1 Reply

,

kallas ofta för expressiv, eller emotionell mening :) lite smått lustig i sammanhanget e att det ofta *bleepas* i tv-prgrm även då dess mening uppenbarligen är icke-sexuell, vilket d ju alltså ofta e (precis som han belyser i klippet). ...fast han skulle behöva plugga lite mer grammatik stackarn, 'mary was fucked by john' e inte intransitiv, utan en passiv transitiv sats :)

Kall Lä

Have you written a response? Let me know the URL:

There's also indie comments (webmentions) support.